KONTAKTY / CONTACTS

Obchodné meno / Business name:
SLOVRIA SLOVAKIA, a.s.

Adresa sídla / Registered office:
Veterná 18/B
TRNAVA
917 01
SLOVAK REPUBLIC

IČO (Company identification code): 36219746
DIČ (Tax payer identification code): 2020162397
IČ DPH (VAT payer identification code) : SK2020162397

Zapísaný v OR OS Trnava Odd. Sa, vložky 10011/T
(Registered in the Bussiness Register of the District Court Trnava,
Section Sa, Entry 10011/T)

Telefón / (Phone):
033 / 5340 651 (from other countries +421 33 5340 651)
033 / 5502 022 (from other countries +421 33 5502 022)

Fax:
033 / 5502 196 (from other countries +421 33 5502 196)

Zobraziť mapu / Show map

Post