O NÁS

SLOVRIA SLOVAKIA, a.s. poskytuje svojim zákazníkom kompletné služby potrebné pri realizácii investičných akcií, zameraných na rozširovanie technologického vybavenia, alebo pri modernizácii stávajúcich technológií. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je realizácia investičných akcií v oblasti energetiky, životného prostredia a chemického priemyslu.


SLOVRIA SLOVAKIA, a.s.
pre zákazníkov zaisťuje:
- spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie
- realizáciu technologických celkov na kľúč
- kusovú dodávku strojno – technologického zariadenia
- dodávateľskú montáž a šéfmontáž
- vykonávanie komplexných skúšok a uvádzanie do prevádzky
- dodávku a montáž zariadení na meranie a reguláciu
- poradenské služby v oblasti technológie a riadiacich systémov


Pre splnenie týchto náročných činností a stavieb disponuje spoločnosť odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami pri projektovaní, realizácii a uvádzaní priemyselných stavieb do prevádzky.